Wij kiezen voor de hoogste kwaliteit. Ook als het gaat om garantie gaat kun je vertrouwen op ABrands. Door de nauwe samenwerking met onze leveranciers garanderen we de beste service. Of het nu gaat om garantie, reparatie of andere vormen van service: ook hier ervaar je het gemak van ABrands. Bekijk hieronder onze garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de koper tijdens en na de garantieperiode. Geen enkele bepaling in de garantievoorwaarden kan de wettelijke garantie beperken. De Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantie
De garantieduur verschilt per fabrikant/merk en per product. Zolang de koper garantie heeft op een product, garandeert het merk/de fabrikant of de importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl er nog garantie op is, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of vervangen. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden.

Beperkte garantie
Sommige onderdelen of producten hebben een korte garantieperiode, dit zal expliciet worden aangegeven bij de aankoop.

Geen garantie
Defecten veroorzaakt door normale slijtage, externe beschadigingen (vuil-, zand-, val-, vochtschade etc.), verkeerd gebruik afwijkend van de voorschriften of achterstallig onderhoud ten opzichte van de voorschriften vallen niet onder de garantie.

Verkopersgarantie
Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die de koper mag hebben op basis van de overeenkomst

Rechten van de koper tijdens de garantieperiode


Kosteloze reparatie
Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de klacht en van het soort product. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost de koper niets.

Vervangend product
Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij de koper een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost de koper niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan de koper uitbetaald.

Deel van het aankoopbedrag vergoed
Wij betalen de koper een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van het product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als de koper daarvan te veel overlast van heeft ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijg de koper het aankoopbedrag terug.

Het gehele aankoopbedrag vergoed
Als wij het defecte product niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, krijgt de koper het aankoopbedrag terug.

Opties na de garantieperiode
Als het product buiten de schuld van de koper kapot is gegaan binnen de economische levensduur, dan repareren of vervangen wij het artikel ook. Als de economische levensduur van het artikel wordt verlengd door een reparatie of vervanging, betaald de koper wel een deel van de reparatiekosten. Hoe meer de economische levensduur verlengd wordt, hoe groter het deel van de reparatiekosten is dat de koper bijdraagt. Dit omdat de koper het gerepareerde product veel langer zal kunnen gebruiken dan het oorspronkelijke product en omdat bij een vervangend product de economische levensduur opnieuw begint te tellen.

Beroep doen op de garantie
Als een product een gebrek vertoont of defect is, kan de koper op de Abrands.com website nagaan of er nog garantie is op het product. Hier staat een lijst waarin de koper de garantieperiode per product kan zien. Ook leest de koper direct wat de koper kan doen om gebruik te maken van het recht op garantie.

Vragen over garantie?

Is het niet helemaal duidelijk hoe het zit met de garantie bij een bepaald product op Abrands.com? Neem dan contact op met onze klantenservice, die kunnen je er alles over vertellen. Uitgebreide informatie over het garantie- en reparatieproces van Abrands en de voorwaarden die daarbij horen lees je op onze uitgebreide garantie- en reparatiepagina.